BAM

BÄTTRE ARBETSMILJÖ


En grundläggande arbetsmiljöutbildning

bamutbildning

BAM - BÄTTRE ARBETSMILJÖ

EN HÖGKVALITATIV GRUNDUTBILDNINGEN I ARBETSMILJÖ

FÖR CHEFER OCH SKYDDSOMBUD

BAM

Utbildningen BAM - Bättre Arbetsmiljö

BAM är en kurs som riktar sig till anställda och företag som vill öka sin kunskap om arbetsmiljö och hälsa och förbättra arbetsmiljön på sin arbetsplats. Utbildningen kan passa för olika typer av organisationer och företag, oavsett storlek och bransch.

Det kan vara lämpligt att gå en BAM-utbildning om man har ansvar för arbetsmiljön på sin arbetsplats, till exempel om man är chef, arbetsmiljösamordnare eller medarbetare som har ett specifikt ansvar för arbetsmiljöfrågor. Utbildningen kan också vara lämplig för den som vill öka sin kunskap om arbetsmiljö och hälsa och bidra till att förbättra arbetsmiljön på sin arbetsplats.

Utbildningen BAM Bättre Arbetsmiljö ger verktyg och metoder för att identifiera och åtgärda risker och brister i arbetsmiljön, samt för att utveckla en kultur för god hälsa och säkerhet på arbetsplatsen.